Tomas Lieske (1)

Uw schrijversprofiel van Tomas Lieske (VN, 15-09-07) is mij goed bevallen. Ik had wel van hem gehoord, maar heb (nog) niets van hem gelezen. Door uw bijlage is mijn interesse in zijn werk gewekt. Ik juich deze schrijversprofielen dan ook van harte toe. Een hoofdreden voor mij om mij op VN te abonneren was al de ruime aandacht voor literatuur in De Republiek der Letteren, door deze extra bijlage reden te meer abonnee te blijven.

Winnie de Keizer, Delft

Tomas Lieske (2)

In De Republiek der Letteren van VN 15-09-07 las ik met plezier het profiel van Tomas Lieske. Op pagina 11 echter staat een interview met zijn Duitse redacteur dat mij hogelijk verbaasde. Op de vraag waarom het laatste boek van Lieske, Mijn soevereine liefde, nog niet in het Duits verschenen is, antwoordt de redacteur dat het ‘geen eenvoudige klus is’ om de lyrisch-poëtische stijl van Lieske adequaat over te brengen. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het boek nog niet is verschenen omdat de...