Hillary Clinton

Rudie Kagie zegt dat voor Hillary Clinton de ziektekostenverzekering in de USA niet op de helling hoeft (VN 41). Ik vind die zin te kort door de bocht. Hillary en de andere democratische presidentskandidaten willen namelijk een stelsel zoals in Nederland. Iedere burger is verplicht zich te verzekeren. Arme mensen krijgen een zorgsubsidie. Iedere verzekeraar heeft de plicht iedereen te accepteren ongeacht ziekterisico. In de USA is dit een zeer grote verandering van het stelsel.

Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, UMC, Utrecht

Geconsumeerd?

In zijn bespreking van Sophie Zijlstra’s roman Mevrouw Couperus (VN 41) schrijft Hans Renders: ‘Het onderwerp van het verhaal is het waarschijnlijk nooit geconsumeerde huwelijk van de Couperusjes…’ (p. 73). Dit is een veelgemaakte fout en misschien ook wel begrijpelijk in een tijd waarin seks als consumptieartikel wordt gezien, maar de juiste schrijfwijze van deze handeling is al sinds jaar en dag geconsummeerd. Uw...