Woningmarkt

Stadsvernieuwing en huisvesting waren tot zo’n tien jaar geleden belangrijk bij het opknappen van stadswijken. Woning­bouw­ver­eni­gingen waren verantwoordelijk voor de verwerving en het beheer van het bezit. De samenwerking tussen de corporaties, overheid en bouworganisaties liep redelijk. Daar is jaren geleden een einde aan gekomen. De woningbouwverenigingen werden verzelfstandigd en gingen met miljarden van de overheidhun goddelijke gang. Goede panden met huurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor koopappartementen en ‘een ander type bewoner’. De corporaties hebben zich juridisch slim versterkt en projectorganisaties in het leven geroepen die hen verder legitimeren om omvangrijke marktpartijen te worden. Van hun oorspronkelijke doelstellingen is zo goed als niets over. De gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van een huurwoning zijn dramatisch verslechterd. Inmiddels hebben de directies en besturen van de corporaties zich behoorlijk...