Oppotten in het onderwijs

Frank Kalshoven (VN 11) spreekt er schande van dat het primair onderwijs 2,3 miljard euro op de bank heeft staan of heeft belegd. Er zijn 7500 scholen, dat is dus 300.000 euro per school. Is dat zo verschrikkelijk veel als buffer voor onverwachte uitgaven (vervanging zieke leraren, onderhoud gebouw enzovoort)?

Arend J. Meerburg, Den Haag

Cultuur

Het is goed dat VN zo veel aandacht besteedt aan cultuur. Wat ik echter in toenemende mate storend vind, is dat die aandacht zeer eenzijdig is gericht op boeken en literatuur. Ieder nummer heeft wekelijks al in vele pagina’s de rubriek ‘Republiek der letteren’. Daarnaast verschijnen er regelmatig aparte bijlagen in de vorm van gidsen, zoals bijvoorbeeld de ‘VN-thrillergids’. En nu in het nummer van 15 maart (VN 11) de Boekenweekgids, waardoor van de negenenzeventig inhoudelijke pagina’s van het nummer er maar liefst achtendertig gewijd zijn aan boeken en dan ook nog eens in de weinig creatieve vorm van...