Spinoza-Twist

Moet Kees van Twist (VN 01) Nederlands culturele belangen in de VS gaan behartigen? Dan mag hij zijn kennis wel eens wat adequater maken: Spinoza is niet naar Nederland gevlucht, zoals hij stelt: Spinoza is hier geboren! En zo vrij zijn we helemaal niet: hij is ook hier in de ban gedaan, en nog in de jaren zeventig van de vorige eeuw mocht hij niet per postzegel worden herdacht! Zou het overigens geen aanbeveling verdienen om van iedereen die zichzelf of zijn boek, lezing, stad of instituut (Van Twist: Spinoza­huis) via Spinoza’s naam denkt te mogen bevorderen te verlangen om één procent van de via Spi­no­za’s naam gegenereerde inkomsten af te staan ten gunste van het restauratiefonds Spi­nozahuis? Dat staat nu al zo’n vier jaar te verkrotten, omdat het de Vereniging Spinozahuis aan gelden ontbreekt restauratie te bekostigen.

Harmen Eijzenga, Middelburg

Tichelaar

Ronduit verbijsterd ben ik door de uitspraak van Jacques Tichelaar (VN 01) omtrent de...