Arme drommel

We vergeten snel, en soms is dat maar goed. Wie herinnert zich nog onze Ayaan Hirsi Ali, waar zo veel ophef over was en die met de noorderzon naar de VS vertrok, naar die grote rechtse denktank, het American Enterprise Institute? Wie zal straks nog weten wie ook weer die Wilders was, wiens eenmanspartij in rook opging omstreeks de tijd dat hij in diezelfde VS een islamofoob boek uitbracht? Zijn bed is er gespreid, het geld ligt er op hem te wachten.

Islam’s War against the West and Me (VN 16)! Ooit zichzelf vergeleken met Johan de Witt en Oldenbarnevelt, nu vijand no. 1 van een wereldgodsdienst! Hij mocht het willen, de arme drommel.

Het rijkgeschakeerde Nederland kan na de nachtmerrie van het ‘gedogen’ weer normaal doen, tegen iedereen, binnen en buiten. Buitenlandse Zaken zal onder een andere minister de scherven van onze reputatie bij elkaar moeten rapen en er iets toonbaars van maken.

Een dankbare taak.

Niek Biegman, Amsterdam

Fortuyn

Een simpele blik – via de...