Vreeman

Ik heb het artikel gelezen over Ruud Vreeman in jullie blad van 20 februari (VN 07). Nu valt mij op dat er in dat artikel een streamer staat met de tekst: ‘Hans Smolders is letterlijk ziek geworden van de Tilburgse politiek’. Ik vind het heel raar dat dit als objectieve informatie gebracht wordt, terwijl dit iets is wat hij zégt. Dit soort uitspraken moet men tussen citaattekens zetten. De berichtgeving wordt op deze manier gedegradeerd tot het niveau van de Privé, waar ook op een vergelijkbare manier over Hans Smolders geschreven werd: ‘de held die ziek werd van het politieke klimaat’. Zonder dat er onderzocht wordt of het waar is. Iedereen kan wel zeggen dat hij ziek is! Je zou je op zijn minst af kunnen vragen waarom Hans Smolders geen energie meer heeft om in de raadszaal te gaan zitten, maar nog wel voor elke camera kan gaan staan schelden.

Jullie zouden trouwens eens aan zijn steunfractieleden en aan de griffie Tilburg moeten gaan vragen wie er werkelijk corrupt is...