Kessels

Wat een bizarre vergissing maakt Erik Kessels in VN 12 op bladzij 81 onder het kopje ‘Ontvriend’. En dan die uit de lucht gegrepen suggestie van een geheime relatie!

Het gaat hier juist om een daad van liefde. Zo zorgvuldig, met een nagelschaartje, knipte men vroeger het hoofd uit van iemand wiens beeltenis men in een medaillon of heel klein fotolijstje wilde stoppen. Als de knipper (waarschijnlijker: knipster) de rechter man had willen verwijderen, had hij of zij zonder twijfel de hele foto met een grotere schaar doormidden geknipt, en de rechter helft weggegooid.

De hier gekozen oplossing maakte het mogelijk om het dierbare hoofd ooit nog eens terug te plakken.

Ileen Montijn, Amsterdam

Cohen (1)

De cover van VN 11 toont Job Cohen, keurig in het pak met de armen over elkaar en een aureool rond zijn hoofd achter de letters ‘Heilige Job’. De vraag rijst of hij hier speciaal voor geposeerd heeft, en dus achter deze manier van presenteren staat, of dat VN een bestaande foto...