Halsema

Dat Femke Halsema naar eigen zeggen jarenlang in de Kamer ‘volstrekt alleen’ stond in de aanval op Rita Verdonk (VN 19), is onjuist. Als Halsema in de Kamer even om zich heen had gekeken, dan had ze gezien dat de SP, bij monde van Tweede Kamerlid Jan de Wit, minister Verdonk minstens even fel bestreed als GroenLinks. En ook de houding van PvdA’er Klaas de Vries in het debat met Verdonk liet weinig ruimte voor misverstanden over diens waardering van deze bewindsvrouw.

Mij persoonlijk is het in die jaren opgevallen hoe vlekkeloos de samenwerking tussen de collega-fractiemedewerkers van de drie linkse partijen verliep waar het Verdonk betrof; de afkeer van haar en haar beleid leek alle politieke meningsverschillen te overstijgen. Het verbaast me dat Halsema dat niet gezien heeft.

Ariane Hendriks (van 2004 tot 2007 fractiemedewerker Asielbeleid van de SP Tweede Kamerfractie), Amsterdam

Kiezen

Dat Vrij Nederland, politiek gezien, niet geheel objectief is, was mij bekend. Maar dat...