Groen debat

Wie de verkiezingsprogramma’s vergelijkt op het punt van milieu en duurzaamheid, zal ontdekken dat de ChristenUnie hoog scoort als het gaat om visie en bereidheid om daadwerkelijk iets te veranderen. In elk debat, praatprogramma of krant is vrijwel alleen aandacht voor de economische crisis, terwijl die niet op te lossen is als we niet bereid zijn onze westerse leef- en denkwijze aan te passen. Niet voor niets is de verkiezingsslogan van de ChristenUnie ‘Vooruitzien’. Het is dus jammer dat deze partij in het artikel ‘Groen debat onder de graszoden’ (VN 21) niet genoemd wordt.

Marian van Houwelingen, Culemborg

Van Thijn

De bespreking van het nieuwe boek van Ed van Thijn door Max van Weezel (VN 21) vraagt op twee punten om een reactie.

In de eerste plaats merkt Van Weezel heel snedig op dat de zusterpartijen D66 en de Liberal Democrats inzake het kiesstelsel iets diametraal tegenovergestelds zouden willen. D66 wenst invoering van het districtenstelsel, de LibDems willen...