Frans de Waal

Die apenonderzoeker Frans de Waal toch (VN 26/27). Een boeiende reportage – compliment – eindigt dan weer in een deceptie. Kinderen zijn aan zijn vrouw, en blijkbaar derhalve aan hem, niet besteed. Kijk, hier heeft de observator toch iets over het hoofd gezien. Bewust kinderloos blijven komt bij dieren niet voor. Gelukkig maar, want zo blijft elke soort in stand. Met de mens zou het, met dank aan Frans en zijn vrouw, snel zijn gedaan. Of vinden zij dat het genieten van het leven, van vrijheid en meer van dit soort nonsens, hun deel is? En dat anderen de lusten en lasten van kinderen maar moeten dragen? Kijk, daar komt de aap uit de mouw!

Erik J. Tak, Hardinxveld-Giessendam

Beta

Als bioloog in opleiding juich ik de toenemende aandacht voor de (bèta)wetenschappen in Vrij Nederland toe. Toch sluipen nu en dan gemakkelijk te ondervangen foutjes in de artikelen. In het interview met Frans de Waal (VN 26/27) wordt de term citroencyclus gebruikt, maar naar alle...