Pieter Geenen

De strip van Pieter Geenen in VN 28 is een voltreffer. Ook ten zuiden van Nijmegen (de Overasseltse en Hatertse vennen) staat een grootscheepse omvorming van natuurgebied op stapel. Een prachtig natuurgebied met afwisselend bos en heide valt ten prooi aan de omvormingswaanzin. De bomen moeten wijken. Het uitzicht dat ontstaat is vergelijkbaar met de laatste tekening, alleen staan er nu flats aan de horizon. De zogenaamde verdroging wordt aangevoerd om de subsidie binnen te halen. Dat vooral achterstallig onderhoud door de verantwoordelijke natuurinstantie de belangrijkste oorzaak is van het verdwijnen van biodiversiteit wordt verzwegen. Wie maakt een einde aan dit puriteinse beheer?

Machteld Meij, biologe, Overasselt

Oss

Kunstenaar Joep van Lieshout komt uit Oss (VN 29). Hij ‘verveelde zich in dit boerengehucht, en er waren nauwelijks mensen met dezelfde interesses of met hetzelfde niveau’. Waarschijnlijk is/was deze ‘kunstenaar’ ziende blind of horende doof en was...