De toon

Met belangstelling heb ik de artikelen gelezen die u de afgelopen weken hebt gepubliceerd over de formatie, in het bijzonder over de onderhandelingen die thans gaande zijn. Zeer is mij opgevallen de toon waarop de auteurs (bv. de bezorgde elite) zich uiten. Vooral de minachting die verschillende teksten uitstralen ten aanzien van Wilders, de PVV en de mensen die op de PVV stemmen. Een paar voorbeelden: ‘schorremorrie’ (Van Dis), ‘PVV-gebral’ (Colijn), ‘geborneerde dwaas’ (Colijn) en de grote kop boven een artikel over economie, waarin staat dat Wilders verantwoordelijk zou zijn voor een groot aantal miljarden verlies voor Nederland (VN 33). Weliswaar relativeert de schrijver het in zijn tekst enigszins, maar dat zijn kleine letters en die kop staat er dan toch maar. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind dat er hier haat gezaaid wordt. Haat tegen Wilders, tegen de PVV en tegen de mensen die achter de PVV-gedachten staan. Hetzelfde geldt overigens voor de zogenaamde...