Jubileum (4)

Waarschijnlijk behoor ik tot een van de oudste lezers van VN. Voor zover ik mij herinner las ik in l943 het eerste nummer. Ik woonde toen in Edam. Van de eerste nummers die ik las, kan ik me niet veel meer herinneren. Ik was toen 20 jaar. In 1946 ben ik naar Amsterdam verhuisd. Vanaf dat moment heb ik uw blad altijd gelezen. Ik vind het jubileumnummer heel interessant. Vooral het artikel over Ada van Randwijk. Liefst had ik wat meer oude stukjes gezien zoals bijv. Douwe Trant of Terzijde. Dat waren stukjes die ik altijd het eerst las. Ik vind momenteel VN saaier dan vroeger, maar nog altijd de moeite waard.

A. Bolding, Amsterdam

Jubileum (5)

Zeer hartelijk gelukgewenst met het zeventigjarig jubileum!

Ik ben VN gaan lezen eind jaren zeventig, ik was toen net gescheiden, en zesenveertig jaar jong met een nieuwe liefde. Met uitzondering van een of twee jaar heb ik jullie blad altijd in mijn bus gehad. Ik heb genoten van De pont van kwart over zeven, ik heb ‘m nog altijd...