CDA

De kabinetsformatie doet denken aan Faust van Goethe. In dit op de christelijke traditie geschoeide verhaal is de hoofdpersoon niet tevreden met zijn leven in de marge. Hij wil de beschikking hebben over bovenmenselijke krachten en is bereid om daarvoor zijn ziel te verkopen aan Mephisto, de duivel.

Het CDA heeft bij de verkiezingen in juni zijn spilpositie in de Nederlandse politiek verloren (VN 39). Faust Verhagen ziet echter een mogelijkheid om met de marginale eenentwintig zetels toch een onevenredig grote invloed voor zichzelf en zijn partij te krijgen. Maar Mephisto Wilders eist in ruil hiervoor de ziel van de christen-democratie: het CDA moet de bescherming van minderheden opgeven. Zelf begonnen als christelijke minderheid, kiest het CDA voor de meerderheidsmacht.

Net zoals Faust zullen vele CDA’ers de komende maanden zwelgen in de verrassend verkregen, grote macht. Maar zoals Faust zijn ‘menszijn’ verloochende, zal het CDA verder moeten gaan als een partij zonder een...