John Adams

In het stukje ‘Diplomatiek’ (VN 48) ontging mij de link tussen het citaat uit de brief van John Adams dat Nederland ’the greatest country in the world’ zou zijn en het feit dat dit zou komen, omdat de Engelsen en Fransen ons kleine land verafschuwden en dat de alhier gesproken taal door niemand begrepen werd.

Een blik op de ernaast afgedrukte brief leert dat John Adams aan Nederland refereerde als ’the greatest curiosity in the world’: niemand kent het, zelfs de buurlanden niet, en Nederlanders spreken alleen Nederlands waardoor conversatie van en met anderen onmogelijk is. Daar komt bij dat de Engelsen en Fransen als grote naties Nederland minachten, omdat het veel kleiner is dan zijzelf.

Kortom, het is voor buitenstaanders een vreemd landje. Niet al te diplomatieke uitspraak misschien, maar wel eentje die hout snijdt.

Kim Middel, Enschede

Eetstoornis

In het artikel ‘Je bent wajong en je wilt wat’ (VN 48) memoreert Bas van den Berg min of meer denigrerend: ‘Als je een...