Gijs de Vries

Al zo vaak nam ik mij voor de redactie te bedanken voor de wijze waarop ruimte wordt gegeven in diepte-interviews aan een diversiteit aan opinies van Nederlanders die er toe doen. Nooit voegde ik de daad bij het woord maar het interview met Gijs de Vries deed mij besluiten om nu eindelijk eens te schrijven hoe gebalanceerd ik ‘mijn’ lijfblad vind. Dit interview vond ik zo goed in het weergeven van de zorg van deze man over de huidige politieke leiding dat het mij weer een beetje hoop gaf voor de toekomst. Zolang er mensen als Gijs de Vries bestaan en journalisten die de denkbeelden en bezorgdheden van deze mensen zo genuanceerd als in dit interview kunnen verwoorden, zal ik er (een beetje) vertrouwen in blijven hebben dat onze beschaving en samenleving nog te redden valt van de nu dreigende teloorgang.

Herman Koëter, Dworp, België

Zzp’ers

Voor het evenwicht lees ik naast VN ook Elsevier. Beide bladen bevatten veel goede en neutrale stukken. De politieke kleur wordt...