Biografieën

Een gemiste kans, zo zou ik de Boekenweekspecial van VN 10 willen samenvatten. Niet dat VN al eerder schoten voor open doel miste. Waar de redactie een overzicht biedt van (recent) verschenen en te verschijnen biografieën ontbreekt het enige boektijdschrift van Nederland dat perfect aansluit bij het thema van de Boekenweek ‘Curriculum Vitae’: Blauwe Maandagen. Van het fraai uitgegeven boektijdschrift over leven en werk van Arnon Grunberg zijn inmiddels al twee delen verschenen. Ook eerder liet VN verstek gaan, toen bij een dubbelinterview met Henk Hofland (VN 35, 2010) een overzicht werd gegeven van onder meer alle periodieken waarin werk van Arnon Grunberg te vinden is, maar waarbij Blauwe Maandagen (waarin Grunberg de eigen column ‘Lifestyle’ heeft) werd genegeerd.

Kan de redactie wellicht uitleggen waarom een biografie wel interessant is om genoemd en besproken te worden, maar een boektijdschrift dat in principe verder gaat dan die biografie niet? Temeer omdat...