Vakbond en pensioen

Kees Kraaijeveld suggereert in zijn economiecolumn in VN 11 volstrekt ten onrechte dat de vakbonden op het punt staan om opgebouwde pensioenrechten op te geven. Het tegendeel is waar. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat die opgebouwde rechten hun waarde verliezen. Daarom pleiten wij voor het meenemen van deze rechten in een nieuwe pensioenregeling. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de rechten niet worden geïndexeerd. Pensioenuitkeringen stijgen dan niet meer mee met loon- en prijsontwikkelingen. Een pensioen wordt daardoor minder waard. Juist om de koopkracht van mensen te beschermen is het wenselijk om één ongedeeld pensioensysteem overeind te houden. Dit dient uiteraard zorgvuldig te gebeuren. Daarom is extern juridisch advies gevraagd. De vakbonden doen niets anders dan het voortouw nemen als het gaat om pensioen. Er ligt immers al een pensioenakkoord dankzij de inzet van de vakbeweging. Een akkoord gericht op de toekomst. Mensen verdienen...