Marx

In het artikel ‘De bastafilosoof’ (VN 10) wordt de biografie van Karl Marx besproken. Ter afsluiting komt de actuele relevantie van zijn werk naar voren, waarbij wordt gesteld dat zijn gesloten wereldbeeld volstrekt achterhaald is in een wereld vol kapitalisme. Wat enkel zou resten is de historische figuur Marx. Wellicht dat dit beeld kloppend is voor de gemiddelde kenner, die Marx enkel ten ore is gekomen als antikapitalist. Echter vind ik dat ook voor deze lezer aanvullende informatie op zijn plaats is. Zo is Marx’ theorie over vervreemding nog steeds actueel en zeer goed toepasbaar, denk bijvoorbeeld aan de problematiek omtrent immigratie. Vervreemding & verlies zijn immers de sleutelbegrippen wanneer het gaat om de komst van immigranten naar een nieuwe omgeving en de strijd die zij met zichzelf doormaken in de periode hierna. Door deze informatie achter te houden wordt de lezer tekortgedaan. Marx is naast een interessant historisch figuur ook nog steeds bruikbaar als het...