Ab Klink en de islam

Tot mijn ontsteltenis las ik in VN 13 de volgende woorden van Ab Klink: ‘Uit alles wat ik heb bestudeerd, krijg ik de indruk dat bij de islam de nadruk nog te veel ligt op uiterlijkheden, op het je houden aan de regels. Het gaat te weinig om de introspectie, om het varen op het eigen kompas. De moslims moeten nog leren dat een religieuze overtuiging niet van bovenaf kan worden opgelegd.’ Ik heb zelden zo veel dedain, aanmatiging, misverstanden en ongerijmdheden in zo weinig tekst kunnen ontwaren. Ik nodig de heer Klink van harte uit om zijn boeken opzij te leggen en bij mij thuis onder het genot van Marokkaanse muntthee (op het gevaar af Wilders’ betichtingen te bevestigen) een lesje islam en spiritualiteit te komen volgen. Bij wijze van inleiding vraag ik de heer Klink: heeft de islam werkelijk in een periode van dertig jaar twee wereldrijken omvergeworpen en tot op de dag van vandaag zovele miljoenen mensen uit de meest uiteenlopende gewesten der wereld...