Tolerant

VN-commentator Max van Weezel beschrijft een Duits onderzoek dat aantoont dat het met tolerantie slecht gesteld is in Europa. Zo vond de helft van de bijna achtduizend ondervraagden dat er te veel immigranten zijn. Van Weezel is blij te lezen dat het in Nederland het minst slecht gesteld is. Maar hij vergeet de vraagstelling kritisch te analyseren. Want de in het onderzoek gebruikte vraag (sic) ‘er zijn te veel immigranten’ is net zo vooringenomen als de stelling ‘er zijn te weinig immigranten’. Bij de tweede vraag voelt iedereen aan dat de schoen wringt. Wat betekent ‘nee’ als antwoord? Daarnaast geldt: te veel of te weinig waarvoor? De stelling is onzuiver, en dat zit hem in het woordje ’te’. Te veel/weinig immigranten betekent pas iets als er problemen en/of kansen door gecre├źerd worden. Dat het onderzoek daar nauwelijks op in gaat is een gemiste kans. Want uit de resultaten blijkt namelijk ook dat zevenenvijftig (Hongarije) tot vijfenzeventig (Duitsland) procent van...