Pensioen

Ik las het pleidooi van sommige mensen om de verplichte pensioenleeftijd af te schaffen (VN 19). Opvallend hierbij is dat er niemand bij is die lichamelijk heeft moeten werken. Als je als bouwvakker, stratenmaker, vuilnisman, et cetera veertig jaar hebt gewerkt, ben je versleten. De mensen die pleiten voor afschaffing van de verplichte pensioenleeftijd hebben allemaal een goed tot hoog inkomen maar zijn Rupsjes Nooitgenoeg. Als je jezelf geroepen voelt om op oudere leeftijd nog door te werken, is er genoeg te doen op vrijwillige basis. Maar ja, dat wordt niet betaald.

Nico van de Seijp, Herkingen

Mei Li Vos

Het is shockerend om te zien hoe Kamerleden en ex-Kamerleden zich profileren in de media. Het wordt tijd dat politici, naast hun verkiezing door het volk, ook worden gescreend op capaciteiten, ego en mediageilheid. Mei Li Vos (VN 17/18) zou onmiddellijk door de mand zijn gevallen.

T.L.R. Brandjes, Leiden

De feiten

Blijkens onderzoek hebben maatschappelijke statistieken...