Reve

In het artikel over Karel van het Reve (VN 20) staat dat hij onder het pseudoniem Henk Broekhuis jarenlang in NRC Handelsblad schreef. Dat lijkt mij niet correct. De negenendertig stukjes ‘Uren met Henk Broekhuis’ verschenen in de periode 7 oktober 1977 tot en met 30 juni 1978, dat wil zeggen in een tijdsbestek van negen maanden.

Verder miste ik vermelding van het feit dat Arnon Grunberg een flinke financiële bijdrage heeft geleverd om de uitgave van het verzameld werk mogelijk te maken. Overigens niets dan lof voor de uitgebreide aandacht aan leven en werk van deze begenadigd schrijver.

Hans Koenen, Amsterdam

Schuurmans

Betreft het interview met prof. dr. ir. E. Schuurmans (VN 20). Ik vraag mij af: hoe democratisch is de ChristenUnie?

In een democratie, waarin dus vrijheid van godsdienst heerst, wil een minderheid van naar boven afgerond tien procent aan een meerderheid van zo’n negentig procent bepaalde zaken opdringen als daar zijn: zondagsheiliging, verbod op abortus en...