Geloven zonder God

In zijn opstel over leesvoer voor ongelovigen (VN 23) maakt Carel Peeters een merkwaardig verwijt aan Religie voor atheïsten. Het ‘had een boek kunnen zijn waarin onder meer stond wat ongelovigen in de loop der eeuwen uit verschillende religies hebben overgenomen, omdat het goed en bruikbaar is gebleken. Een groot deel van de tien geboden bijvoorbeeld’. Meent Peeters echt dat de mensheid er pas achter kwam dat moord niet zo’n goed idee was toen Mozes met Jahweh’s stenen tafels de Sinaï kwam afzetten? Eerder kan worden waargemaakt dat religie misdaden vergoelijkt en zelfs aanbeveelt als ze maar uit naam van Jahweh, God de Vader of Allah worden bedreven. Men denke maar aan heilige oorlogen, ketterverbrandingen, genocide in het Oude Testament en de moord op de abortusarts George Tiller op 31 mei 2009.

Met instemming begroet Peeters daarentegen Matsiers Het evangelie volgens. Dat neemt onder de ‘seculier geworden vormen van christendom’ allerlei goeds op, zoals...