Gajes in krijtstreep

In de economie-column van Kees Kraaijeveld in VN 25 wordt een Nederlandse grootbankier moreel leiderschap toegedicht, en bankiers ‘gajes met een krijtstreep’ noemen zou een grove generalisatie zijn. Immers, de Rabobank pleit voor aflossing van hypotheekschulden door middel van annuïteithypotheken! Aan de extra verdiensten van een bank aan deze hypotheekvorm gaat de heer Kraaijeveld voorbij. De rekenmethode van de banken klopt bewust niet. Een schuld van bijvoorbeeld 100.000 euro wordt in 30 jaardelen geknipt van pakweg 4500 euro per jaar, te voldoen gedurende de gehele looptijd. Maar de berekening van de banken is gebaseerd op een jaarlijkse achterafbetaling van 4500 euro. Wat doen de banken nu? Vanaf de eerste maand innen ze 1/12 gedeelte van de jaarannuïteit, die eerst na 12 maanden echt verschuldigd is. Pas na 12 maanden wordt de hypotheekschuld dus aangepast. De klant betaalt onverschuldigd jaar na jaar bedragen die pas na verloop van één jaar effect op...