Wouter Bos

De prachtige interviews van Coen Verbraak passen goed in de traditie van Vrij Nederland. Genot om te lezen. Wat betreft het interview met Wouter Bos: opvallend vond ik de passage over zijn voortdurende vermoeidheid tijdens zijn politieke bestaan en de tijd die het kostte om daar van af te komen. Zou de heer Bos zich bewust zijn van het feit dat er meer beroepen zijn waarin dat verschijnsel voorkomt? Voor mij was het reden om iets eerder dan op mijn vijfenzestigste te stoppen met werken. Daarom was ik destijds zo boos over de ‘Bos-belasting’ die de inkomens van mensen die verkozen voor hun vijfenzestigste te stoppen extra zwaar belast. Mij heeft hij nooit kunnen overtuigen van de redelijkheid en rechtvaardigheid van dat voorstel. Het was een van de redenen, en zeker niet de minst belangrijke, waarom ik destijds mijn lidmaatschap van de PvdA heb opgezegd.

Diederik Kok, Gouda

Oslo

Elma Drayer schrijft: als islam niet schuldig is aan moslimterrorisme, waarom draagt Wilders...