Limburgse kinderen

Toen ik deze week de kop boven Marente de Moors column las, was het meteen het eerste door mij gelezen artikel. ‘In plaats van steeds het woord te voeren, spelen Limburgse kinderen een instrument’ (VN 37).

Sinds kort ben ik voorzitter van onze plaatselijke fanfare en ik heb van mijn bevoegdheid gebruik gemaakt om dit artikel te kopiëren voor alle muzikanten en het tijdens de pauze uit te delen. Wat zou het geweldig zijn als een artikel als dit ertoe kon leiden dat de subsidies voor het muziekonderwijs de komende jaren niet dalen. Nog afgezien van het feit dat samen musiceren een band schept en ook de gemeenschap iets biedt. Marente de Moor: hartelijk dank voor dit artikel! Mocht u er de tijd voor vinden: u bent van harte uitgenodigd op ons Nieuwjaarsconcert, u krijgt een ereplaats!

D. Geurts-Kusters, voorzitter fanfare St. Judocus, St. Joost

No angels

Door de algemene term ‘motorclubs’ te gebruiken in uw artikel ‘No Angels’ (VN 37) worden de honderden...