De week waarin…

Ben de heren Van Straaten én Donkers en Van de Griend, bijzonder dankbaar (VN 39).

Als de tandjes van een goed werkende ritssluiting passen tekening en tekst bij elkaar!

Dit wordt ingelijst én zichtbaar opgehangen! Dank!

Zie nú alweer uit naar volgende week…

J. L. Ceulemans, Laren

Neutrino’s

Dank aan Micha Wertheim voor het verhelderende interview met de uitgesproken deskundige hoogleraar inzake het verschijnsel neutrino’s (‘Alles Vastspijkeren’, VN 39). Zelfs voor een quasi leek als ik waren de antwoorden zeer verhelderend. Eén opmerking wil ik echter wel maken. En dat betreft het bijschrift van de foto bij het artikel (‘een groepje neutrino’s’). Ook zonder geoefend oog valt namelijk direct op dat het op de foto van boven tot onder en van links naar rechts werkelijk miechelt van de neutrino’s!

Frank Luns, Voorburg

PS Tijdens het schrijven van deze reactie alleen al hebben mijn hersenen (doorgaans eveneens blanco) een bombardement van ruim 7,6 miljoen neutrino’s...