Non-fictie

Afgelopen week had VN (46) een ‘non-fictie-special’. Dat betekent dat de overige onderdelen van Vrij Nederland moeten inleveren, zoals ‘de Verhalen’. In de laatst genoemde rubriek staat bovendien ook nog een profiel van Woudenberg, dat mijns inziens thuishoort in de Republiek. Al met al veel aandacht voor Kunst en Cultuur, terwijl de actualiteit in het gedrang komt. Juist een progressief blad als VN moet scherper en meer ’to the point’ de actuele gebeurtenissen duiden en meer aan onderzoeksjournalistiek doen. Vrij Nederland mag wel wat urgenter worden.

Ivo Bouwman, Stein

Intuïtie

Op de voorkant van VN 46 stond: ‘Waarom je niet naar je hart moet luisteren’. Vervolgens een bizar artikel over wat de heer Kahneman (Nobelprijswinnaar voor de Economie) denkt wat intuïtie is en waarom je het niet moet gebruiken. Intuïtie is volgens hem een soort dobbelen (waarbij je trouwens flink moet nadenken). Misschien is het een mannelijke redenering van intuïtie? Intuïtie is namelijk...