Cohen

Mooi artikel over mensen met de naam Cohen in VN 47. Ik weet dat het echt gebeurt.

Een van mijn betere vrienden heette Cohen. Vóór de nummerherkenning werd hij vaak belaagd door hem volkomen onbekende lieden die hem in het telefoonboek vonden en opbelden met vreselijke aantijgingen en verwensingen. Maar hij had ontegenzeggelijk de echte Joodse humor, door te pareren of zij hem alleen belden omdat hij Cohen heette, want dan zou hij die naam wel veranderen om hier vanaf te zijn.

Hij stelde vervolgens de opbeller voor dat hij zijn naam in Levi zou veranderen.

Als de beller het begreep, dan was het toch een vrolijk gesprek met een trieste basis.

Dizzy de Wijngaert

Ischa

Menig Nederlands schrijver van naam en faam gaat zijn graf in zonder een boek te hebben geschreven dat kan tippen aan Brief aan mijn moeder van Ischa Meijer. Wat bewoog Jeroen Vullings toen hij in Vrij Nederland 46 (in een bespreking van Connie Palmens Logboek van een onbarmhartig jaar) repte over ‘de...