Zweverig

Wantrouwen mag in het menselijk verkeer geen deugd zijn, in de journalistiek lijkt het een noodzakelijke eigenschap. Of het nu nature of nurture is, veel journalisten staan te boek als cynicus. Zij zien dat zelf misschien als een noodzakelijke beroepshouding, de buitenwereld denkt daar vaak negatiever over (p. 22).Twee collega’s zijn bij het schrijven van hun artikelen hierin danig op de proef gesteld.

Thijs Niemantsverdriet moest een golf van positivisme van Gabriël van den Brink trotseren: het gaat veel beter dan de media willen doen geloven. De socioloog is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat achter het zo dominante cynisme een gigantisch potentieel aan idealisme schuilgaat. Veel mensen denken niet alleen aan materie, maar willen zich ontplooien, anderen helpen en graag iets doen voor de samenleving.

Speelde religie vroeger een belangrijke rol bij deze onbaatzuchtigheid, tegenwoordig zetten alle mogelijke levensbeschouwelijke overtuigingen de mens aan tot ‘het...