Leesbaar

Vrij Nederland presenteert zich terecht als het lekkerst leesbare tijdschrift met inhoud. Gelukkig komen ook luchtigere onderwerpen aan de orde, zoals in Het Leven. Maar lekkerst leesbaar gaat niet altijd op! Carel Peeters’ literaire kroniek blinkt vrijwel altijd uit in onduidelijke mooischrijverij, zoals deze week (VN 04) over het waaghalzerige schrijverschap van A.F.Th. van der Heijden. Ik vraag me af of de gemiddelde lezer van VN behoefte heeft aan dergelijke elitair geschreven artikelen. Na een paar zinnen haak ik in ieder geval al af. Ook de recensies van Jeroen Vullings lijken vooral bedoeld voor een kleine doelgroep. Diepgang is prima, maar wel graag helder geschreven. De Republiek der Letteren mag wat mij betreft de voeten meer op de grond zetten, tenslotte schrijven de redacteuren en medewerkers van Vrij Nederland voor de lezers en niet voor zichzelf.

Ivo Bouwman, Stein

Dwarsdenkers (1)

Terecht merkt Erik Verlinde op dat de oerknaltheorie volstrekt onlogisch is...