De Nollen

In reactie op het artikel ‘Sollen met de Nollen’ in VN10: het klopt dat Ruud van de Wint mijn bijdrage zodanig op prijs stelde dat hij mij jaarlijks met een kunstwerk ter waarde van tienduizend euro wilde belonen voor het voorzitterschap. Ik heb dat aanbod afgewezen. Zonder deze aanvulling zou er bij de lezer een verkeerde indruk kunnen ontstaan over de motieven waarmee het bestuur zich voor de belangen van ‘De Nollen’ inzet.

Kees Spaan, Amsterdam

Kahn

Graag wil ik kort reageren op het overigens interessante interview met psychiater Kahn in VN13, en dat met alle respect voor de persoon, en professioneel. Het moet mij van het hart dat ik het jammer vind steeds weer die terughoudendheid op te merken onder professionele hulpverleners betreffende werkelijk diepgaande zelfkennis en zelfontwikkeling. Dit zijn professionelen die met mensen werken en die zich niettemin verre wensen te houden van diepgaande menselijke vraagstukken, die waarschijnlijk een rol spelen in de...