Sanders’ wensdenken

Er is een woord voor: wensdenken. Stephan Sanders maakt er zich schuldig aan als hij schrijft dat Wilders een ’tweespalt’ probeert te creëren tussen de gewelddadige en niet-gewelddadige islam (VN 14). Was dat zo, dan zou ik mij ook vol vuur aansluiten bij de Wilders-rijen. Maar uit alle uitspraken van Wilders, ontleend aan zijn eigen website, blijkt iets anders. Wat hij wil is het volgende: ‘Sluit alle islamitische scholen, sluit alle radicale moskeeën, sluit alle haatzaaiende islamitische websites, trek de zendmachtiging voor de Nederlandse Moslim Omroep in, verbied de Koran, verbied de boerka en zet alle radicale imams en haatpredikers het land uit. En voer onmiddellijk een systeem van administratieve detentie in.’ (Column GeenStijl, oktober 2007). Daarnaast wil Wilders een einde maken aan ‘onacceptabele demografische ontwikkelingen, waardoor de islamisering van Nederland onbeheersbaar wordt’ om te beginnen door hele moslimfamilies uit te zetten als één...