Emile Roemer

De foto bij het artikel ‘Te vroeg gepiekt’ (VN 05) wees lezers gelukkig ook op de nooduitgang.

Geweldig.

Anjo Clement

Jan Siebelink

In zijn bespreking van Siebelinks Oscar (VN 04) vraagt Jeroen Vullings om een hoogleraar boekwetenschappen. Die zou zich moeten buigen over de vraag of het geen anachronisme is dat de hoofdfiguur een gratis exemplaar van een lesmethode bij een uitgever aanvraagt. Volgens Vullings is dat tegenwoordig een gangbare praktijk, maar was dat ook al zo in de tijd waarin de novelle speelt?

Hier is echt geen professor nodig. Iedere oudere leraar weet dat je vroeger onbeperkt presentexemplaren van leerboeken kon aanvragen. Als beginnend docent Klassieken had ik er plezier in zo een flinke handbibliotheek op te bouwen. Tegenwoordig zijn uitgevers veel terughoudender. Docentexemplaren moeten worden aangevraagd op officieel schoolpapier. Ze worden ook meestal niet gratis verstrekt, maar met korting. Als oud-leraar heeft Jan Siebelink het verleden dus...