Iran

De suggestie van Sophie Derkzen (VN 15) dat Nederland ‘in het kielzog van Obama’ zijn opstelling tegenover Iran zou hebben veranderd, is in tegenspraak met de feiten. Voor de Verenigde Staten mag het contact met Iran tijdens de Afghanistan-conferentie in Den Haag bijzonder zijn geweest, voor een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is het dat niet. Ik heb mijn Iraanse collega Mottaki de afgelopen jaren regelmatig ontmoet en gebeld. Dat zijn niet altijd gemakkelijke gesprekken: Nederland vraagt van Iran meer respect voor mensenrechten, een verantwoordelijke en constructieve bijdrage aan vrede en stabiliteit in de regio, en dringt er bij Iran op aan tegemoet te komen aan de internationale zorgen over zijn nucleaire programma.

Ik verwelkom de bereidheid van de nieuwe Amerikaanse president om de dialoog met Iran aan te gaan. Dergelijke toenaderingspogingen passen in het al door Nederland en de Europese Unie gevoerde tweesporenbeleid. Tegelijkertijd is het duidelijk dat...