Uruzgan

In VN 46 doet Hans van de Weerd, directeur van Artsen zonder Grenzen, in de rubriek ‘Toppers’ een aantal onjuiste uitspraken over de werkwijze van het Dutch Consortium for Uruzgan (DCU), het samenwerkingsverband tussen Cordaid, Healthnet/TPO, Save the Children, ZOA Vluchtelingenzorg en Dutch Committee for Afghanistan. Waar hij spreekt over de samenwerking tussen militairen, diplomaten en hulpverleners in Afghanistan suggereert hij een situatie die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Hij doet daarmee geen recht aan de integriteit en het belang van ons werk in Uruzgan.

Ons samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, capaciteitsopbouw, veterinaire zorg, waterbeheer en landbouwontwikkeling heeft als doel om in Uruzgan samen met de bevolking te werken aan de verbetering van de levensomstandigheden. Dit doen we autonoom, vanuit ons eigen mandaat en op basis van een jarenlange ervaring in Afghanistan. Drie van de vijf DCU-organisaties waren al actief in...