Marcel van Dam (1)

Altijd heb ik rode dromen gehad en als lid van GroenLinks help ik de plaatselijke PvdA omdat andere linkse partijen ontbreken in onze kleine gemeente. Als lezer van de Volkskrant stoorde ik mij soms aan Marcel van Dam. Regelmatig vroeg ik mij af, waarom valt hij de PvdA toch zo hard aan? Het interview van vorige week (VN 47) en de documentaire De onrendabelen maken veel duidelijk. De opvattingen van Marcel van Dam staan nagenoeg haaks op de huidige koers van de landelijke PvdA. Hij slaat de spijker op zijn kop als hij constateert: ‘Vroeger was het zo: politici hadden een idee en daar probeerden ze een aanhang bij te verzamelen. Nu verzamelen ze opvattingen en maken daar een idee bij.’ Ik ben het helemaal eens met deze opvatting, alles van enig belang wordt tegenwoordig een mediahype en de waan van de dag regeert. Regisseur Hans Heijnen: ‘In Scandinavië is de sociale zekerheid nog steeds op orde zonder dat de economie er onder te lijden heeft. Het kan dus wel.’...