Rampcampagne

Het artikel ‘Rampcampagne’ in VN 49 heb ik met grote belangstelling gelezen. Vooral het bevorderen van de inzet van burgers bij rampen onderschrijf ik volledig. Wat dat betreft kan de overheid nog veel van de geschiedenis leren. Op 10 mei 1940 moest binnen enkele uren na de Duitse inval de volledige bevolking van Wageningen worden geëvacueerd. Deze plaats lag in de frontlijn, ongeveer zes km voor de Grebbelinie. Dat gebeurde onder leiding van hoofdgeleiders en groepsgeleiders, bij mijn weten allemaal burgers. Een van deze groepsgeleiders was mijn vader (van beroep timmerman). Hij moest er voor zorgen dat veertien families uit onze directe omgeving zo snel mogelijk te voet naar de haven van Wageningen werden afgevoerd. Daar werden zij, met vele andere inwoners van Wageningen, in door sleepboten getrokken rijnaken naar een evacuatieadres in Schoonhoven vervoerd. Als kleine jongen vond ik dat natuurlijk best interessant, maar minder leuk was dat er nauwelijks drinkwater...