Van Cramer mogen CDA’ers hardop filosoferen over atoomstroom, zolang er maar geen centrale wordt gebouwd.

Wat kan de geschiedenis toch wreed zijn! In juni 1985 pleegde de actiegroep ‘De Wraak van Jhr. Mr. De Brauw’ een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken. De Brauw had de brede maatschappelijke discussie geleid waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders geen dringende behoefte had aan kernenergie. De actievoerders vermoedden dat de overheid toch plannen voor kerncentrales maakte. De geheime documenten die ze buit maakten, stelden hen in het gelijk. Tussen het ministerie van EZ en de provincie Noord-Brabant werd druk gecommuniceerd over de bouw van zo’n centrale op het industrieterrein Moerdijk.

De documenten, gepubliceerd in het actieblad Bluf!, zorgden voor grote politieke opwinding. Toenmalig minister Gijs van Aardenne kreeg van het CDA het verwijt dat hij de Kamer had misleid. Er dreigde zelfs een kabinetscrisis. Nog geen jaar later...