Vechten we tegen IS uit zelfverdediging of om de internationale rechtsorde te herstellen? Rutte is niet duidelijk.

Als Nederland de krijgsmacht inzet om te vechten, zijn er twee redenen te bedenken waarom: zelfverdediging of militaire interventie in een ander land om een humanitaire reden.

In het eerste geval heb je geen toestemming van het parlement nodig, want de reden van inzet is te evident: het land moet verdedigd worden en dat gaat voor. In het tweede geval staat onze veiligheid niet op het spel, maar de internationale rechtsorde. Artikel 100 van de Grondwet eist dat de Staten-Generaal dan ‘vooraf inlichtingen’ moet krijgen. Dat wordt uitgelegd als een instemmingsrecht, want anders heeft dat inlichten weinig zin.

Afbeelding: Bas van der Schot <L CODE="C01">(winnaar van de Inktspotprijs 2014 voor de beste politieke tekening van het jaar!)</L>
Afbeelding: Bas van der Schot (winnaar van de Inktspotprijs 2014 voor de beste politieke tekening van het jaar!)

Onze regering stuurde vorige week een Artikel-100-brief aan de Kamer om de inzet van de krijgsmacht tegen de Islamitische Staat aan te kondigen....