De fractie van de PvdA telt drieëndertig mannen en vrouwen, en slechts een daarvan heeft geen HBO-opleiding of academische studie gevolgd.

Hij heet Harm Evert Waalkens en is een agrarische ondernemer, of, zoals wij vroeger wel zeiden, een boer. Hoewel in de verklaring van de PvdA wordt gesteld dat de fractie ‘de diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelt’ valt daar dus nog wel het een en ander op af te dingen. Was Nederland massaal zo hoog opgeleid als de fractie, wij behoorden tot de absolute kennistop in de wereld, we gaven iedereen het nakijken. En dat is niet zo.

Is het erg of fout dat die PvdA’ers allemaal zo lang naar hogescholen en universiteiten zijn gegaan? Werkt het een zekere eenzijdigheid in de hand, weten die mensen niet wat er op de lagere werkvloeren speelt? Dat hoeft niet, want er bestaat ook de mogelijkheid je gedegen te informeren, maar PvdA-leider Wouter Bos zelf ziet hier een groot probleem, en omdat hij de leider is, bestaat het probleem...