Censuur!

Balanceren op het slappe koord dat tussen religie en politiek bungelt, blijkt keer op keer vragen om moeilijkheden te zijn. Symptomatisch is de weigering van de Joodse Omroep om de in opdracht vervaardigde filmdocumentaire De staat van ontkenning van cineaste Hedda van Gennep uit te zenden. Volgens de interim-directeur van de kleine zendgemachtigde betreft het ‘een politiek pamflet dat niet past bij de uitgangspunten van de omroep’.

In de Verenigde Staten geldt vrijheid van meningsuiting als een groot goed, maar zelfs daar slaagt de politisering van geloofskwesties regelmatig in het oververhitten van de gemoederen. De aanvankelijk door kerkelijke gemeenten bejubelde zegeningen van internet keren zich tegen de beslotenheid die haaks staat op de vooruitgang. Vooral zwarte dominees in ontoegankelijke probleemwijken grossieren traditiegetrouw in krasse uitspraken over netelige onderwerpen als de duivelse inslag van het blanke ras, de door de Bijbel gedecreteerde...