Charles Kennedy werd minstens een generatie te laat geboren, maar bovendien met een lever die hem ook in minder preutse tijden ongeschikt had gemaakt voor de politiek. Een fles wijn wegpoetsen in een kwartier is een gastro-enterologische prestatie van formaat, maar de gevolgen mogen niet al te duidelijk merkbaar zijn tijdens de begrotingsbehandeling of bij de opening van de bloemententoonstelling in je kiesdistrict.

Harold Wilson dronk als een ketter en speechte er alleen maar beter door. Winston Churchill ledigde zijn eerste fles al bij het ontbijt. Het waren slechts een paar veteranen van de Britse parlementaire pers die in de afgelopen dagen met nostalgische bewondering dit soort herinneringen ophaalden.

Herinneringen aan een tijd dat de members, uitsluitend heren, zich ’s ochtends nog aan heel andere bezigheden wijdden, de advocatuur, de handel, de journalistiek, en pas na de uitgebreide lunch in club of restaurant hun volksvertegenwoordigende werk begonnen, dat regelmatig...