Een magisch jaar, 1968, love and riot wisselden elkaar af, en de vrede was niet langer lief maar balsturig. Dat wist ik wel. Maar geen idee dat de bekende slogan ‘De politie is je best vriend’ ook van datzelfde jaar dateert. Zo wilde de politie kennelijk toen al over zichzelf denken, en meer nog, zo hoopte ze dat het publiek de agenten zag.

Maar beste vrienden slaan je niet in de boeien, het is een slogan die eigenlijk bestemd is voor alle welwillende mensen in de wereld, zonder kwaad in de zin. Was iedereen zo, je had nauwelijks politie nodig. Het is een slogan die tegelijkertijd te veel en te weinig belooft, want met boeven hoeft de politie toch helemaal geen vrienden te worden.

Eenenveertig jaar later klinkt de boodschap van de politie anders, of misschien moet ik zeggen, nog wat wolliger. Ik citeer ene Jaco van Hoorn, drs. is hij, en ook ‘districtchef politie Hollands Midden’. Ik weet niet precies waar dat gebied ligt, maar het klinkt imposant.

In een videofilm...