Het Centraal Planbureau presenteerde donderdagochtend de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de negen grootste partijen. En dus buitelen de partijen over elkaar heen om hun resultaten zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Niet alleen op radio en tv, maar vooral ook op Twitter.

Het blijkt het uitgelezen medium voor directe positieve reacties op de eigen doorrekeningen, maar vooral ook voor het bekritiseren van die van de andere partijen. Of, zoals twitteraar Popovits schrijft: ‘Als ik niet beter wist, en ik lees alleen tweets van politici, zou ik denken dat het CPB iedere partij het predicaat “beste programma” gaf.’ Jeroen Hauser analyseert het gekrakeel als volgt: ‘CPB-cijfers bekend. Politici tweeten elkaar het graf in.’

Onfatsoenlijk
Zo twitterde CDA-Kamerlid Mirjam Sterk vlak na de bekendmaking van de analyses van het CPB: ‘Schrik van de voorstellen van de VVD. Dit is niet fatsoenlijk te noemen.’ Wat ze niet fatsoenlijk vindt, legt Sterk...