Buitenland

Voor een buitenstaander, zelfs in het nabije Nederland, mag de Belgische crisis ondoorgrondelijk of cabaretesk lijken, volgens Geert Buelens gaat het uiteindelijk om een weeffout in het bestel waardoor taalgroepen aangemoedigd worden elkaar de rug toe te keren. ‘We zitten al jaren in een negatieve spiraal, die in de hand wordt gewerkt door het kiessysteem. Vlamingen en Walen kunnen op elkaar schelden en op elkaars kop zitten zoveel ze willen. Ze worden er electoraal niet voor afgestraft. Het kost geen enkele politicus stemmen als hij in het publieke debat met modder naar “de ander” gooit. Omgekeerd worden positieve initiatieven over de taalgrens heen ook nooit beloond.’

Buelens is een Belgische schrijver en essayist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is een van de samenstellers van de bundel essays Waar België voor staat (2007) waarin intellectuelen proberen een uitweg te schetsen.

Vorige week donderdag reed premier Leterme...