Eendaagse Masterclass

Een rijmpje maken kan iedereen – poëzie schrijven, dat is andere koek. Anne Vegter, sinds 2013 Dichter des Vaderlands, leert je in deze masterclass het niveau van een ‘gewoon’ gedichtje te ontstijgen.

De opzet
Meestal schrijf je poëzie vanuit emotie – liefde, verdriet, woede of blijdschap – of een associatie, die vaak heel persoonlijk is. Toch gelden ook voor poëzie algemene regels die voor iedereen te leren zijn. Tijdens de masterclass leer je van Anne Vegter bijvoorbeeld over verstechnieken, ritme en metrum. In de veilige omgeving van de masterclass bekwaam je je in de technieken: fouten maken mag!

Daarnaast besteedt Anne Vegter aandacht aan de praktijk van het dichterschap. Hoe breng je poëzie voor een groter publiek? Waar voldoet een goede voordracht aan? Ook dit oefen je, samen met je medecursisten, tijdens de masterclass.

De masterclass Poëzie vindt plaats op de redactie van Uitgeverij Querido, een van de grootste uitgevers van poëzie in...