Gerry van der Linden. Wat een geluk. Nieuw Amsterdam, 64 p., € 17,50

***

Gedichten

‘Poëzie is een kruisverhoor’, schrijft Gerry van der Linden tot slot van haar achtste bundel Wat een geluk. Deze bundel is een kruisverhoor van de dichteres door de dichteres. Ze ondervraagt zichzelf over haar verleden en komt terug bij haar kinderjaren, vader, moeder, maar ook voorbije relaties, het eigen kind. Doordeweekse thematiek, maar goed gedaan.

Een tijdlang hoorden we niets van Van der Linden, maar we krijgen er een gelouterde vrouw voor terug, eentje die melancholie en geluksgevoelens op krachtige wijze en zonder sentimentaliteit uitspreekt. ‘We zijn niet meer zoals vroeger / hoofd onbedorven spul / hart vol dwazen’. Van der Linden was altijd een ietwat stellige dichteres. In haar vroegere gedichten, vaak over vrouw-zijn, kon ik daar minder goed tegen dan in deze terugblik-gedichten. En om de terloopse ironie moest ik lachen: ‘vader maait hagedissen in het gras’, en moeder keert per...